Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2021

2.Deducció per obres de millora que redueixin el consum d'energia primària no renovable

Normativa: Disposició addicional quincuagésima.2, 4 i 5 Llei IRPF