Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2021.

3. Deducció per obres de rehabilitació energètica d'edificis d'ús predominant residencial

Normativa:Disposició addicional cinquantena.3, 4  i 5 Llei IRPF

  1. Àmbit temporal, àmbit subjectiu i àmbit objectiu de la deducció
  2. Import de la deducció i incompatibilitats amb els restants deduccions per obres de millora d'eficiència energètica
  3. Exemple: Deducció per obres de rehabilitació energètica d'edificis d'ús predominant residencial