Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2021.

Comunitat Autònoma de Cantabria

Els contribuents que el 2021 hagin tingut la seva residència habitual en el territori de la Comunitat Autònoma de Cantabria podran aplicar les següents deduccions autonòmiques:

 1. Per arrendament d'habitatge habitual per joves, majors i persones amb discapacitat
 2. Per atenció de familiars
 3. Per obres de millora
 4. Per donatius a fundacions o al Fons Cantabria Coopera o a Associacions que persegueixin entre els seus fins el suport a persones amb discapacitat
 5. Per acolliment familiar de menors
 6. Per inversió en l'adquisició d'accions i participacions socials de noves entitats o de recent creació
 7. Per despeses de malaltia
 8. Per despeses de guarderia
 9. Per a famílies monoparentals
 10. Per naixement i adopció de fills
 11. Per contractes d'arrendament d'habitatges situats en zones de Cantabria en risc de despoblament i que constitueixin o constitueixin l'habitatge habitual de l'arrendatari
 12. Per despeses de guarderia per a contribuents que tinguin la seva residència habitual en zones rurals de Cantabria en risc de despoblament
 13. Per les despeses ocasionades en traslladar la residència habitual a una zona de Cantabria en risc de despoblament per motius laborals per compte aliè o per compte propi
 14. Per inversions o donacions a entitats de l'Economia Social establertes a Cantabria