Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2021.

Comunitat Autònoma de Castilla-La Mancha

Els contribuents que el 2021 hagin tingut la seva residència habitual en el territori de la Comunitat Autònoma de Castilla-La Mancha podran aplicar les següents deduccions autonòmiques:

 1. Per naixement o adopció de fills
 2. Per família nombrosa
 3. Per família monoparental
 4. Per despeses en l'adquisició de llibres de text i per l'ensenyament d'idiomes
 5. Per despeses de guarderia
 6. Per discapacitat del contribuent
 7. Per discapacitat d'ascendents o descendents
 8. Per a contribuents majors de 75 anys
 9. Per l'atenció d'ascendents majors de 75 anys
 10. Per acolliment familiar no remunerat de menors
 11. Per acolliment no remunerat de majors de 65 anys o amb discapacitat
 12. Per arrendament d'habitatge habitual per menors de 36 anys
 13. Per arrendament d'habitatge habitual vinculat a determinades operacions de dació en pagament
 14. Per arrendament d'habitatge habitual per famílies nombroses
 15. Per arrendament d'habitatge habitual per famílies monoparentals
 16. Per arrendament d'habitatge habitual per persones amb discapacitat
 17. Per quantitats donades per a la cooperació internacional al desenvolupament i a les entitats per a la lluita contra la pobresa, l'exclusió social i l'ajuda a persones amb discapacitat
 18. Per donacions amb finalitat en recerca i desenvolupament científica i innovació empresarial
 19. Per donacions de béns culturals i contribucions a favor de la conservació, reparació i restauració de béns pertanyents al patrimoni cultural de Castilla-La Mancha, i per a fins culturals, inclosos en el pla de mecenatge cultural de Castilla-La Mancha
 20. Per residència habitual en zones rurals
 21. Per adquisició o rehabilitació de l'habitatge habitual en zones rurals
 22. Per trasllat d'habitatge habitual