Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2021.

Per donacions a determinades entitats en benefici del medi ambient, la conservació del patrimoni natural i de custòdia del territori

Normativa: Art. 34 Llei 16/2008, de 23 de desembre, de mesures fiscals i financeres, de la Comunitat Autònoma de Catalunya.

Quantia, límit màxim i requisit per a l'aplicació de la deducció

  • El 15 per 100 de les quantitats donades a favor de fundacions o associacions que figurin en el cens d'entitats ambientals vinculades a l'ecologia i a la protecció i millora del medi ambient del departament competent en aquesta matèria, amb el límit del 5 per 100 de la quota íntegra autonòmica, casella [0546] de la declaració.

  • L'aplicació de la deducció està condicionada a la justificació documental adequat i suficient dels pressupostos de fet i dels requisits que determinin la seva aplicabilitat.

Important : les entitats beneficiàries dels donatius estan obligades a comunicar la relació de les persones físiques que han efectuat donatius, amb indicació de les quantitats donades per cadascuna d'aquestes persones.