Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2021.

Comunitat Autònoma d'Extremadura

Els contribuents que el 2021 hagin tingut la seva residència habitual en el territori de la Comunitat Autònoma d'Extremadura podran aplicar les següents deduccions autonòmiques:

  1. Per treball dependent
  2. Per parts múltiples
  3. Per acolliment de menors
  4. Per atenció de familiars amb discapacitat
  5. Per atenció de fills menors de fins a 14 anys inclusivament
  6. Per a contribuents viudos
  7. Per adquisició o rehabilitació d'habitatge habitual per a joves i per a víctimes del terrorisme
  8. Per arrendament d'habitatge habitual
  9. Per la compra de material escolar
  10. Per inversió en l'adquisició d'accions i participacions socials com a conseqüència d'acords de constitució de societats o ampliació de capital en les societats