Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2021

Aragó

Per circumstàncies personals i familiars

Relativa a l'habitatge habitual

Per donatius i donacions

Altres conceptes deduïbles

 • Per naixement o adopció del tercer o successius fills.
 • Per naixement o adopció d'un fill amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 per 100.
 • Per adopció internacional.
 • Per cura de persones dependents.
 • Per a contribuents majors de 70 anys.
 • Per naixement o adopció del primer i/o segon fill en poblacions de menys de 10.000 habitants.
 • Per despeses de guarderia de fills menors de 3 anys.
 • Per adquisició d'habitatge habitual per víctimes del terrorisme.
 • Per adquisició o rehabilitació d'habitatge habitual en nuclis rurals o anàlegs.
 • Per arrendament d'habitatge habitual vinculat a determinades operacions de dació en pagament.
 • Per donacions amb finalitat ecològica i en investigació i desenvolupament científic i tècnic.
.
 • Per arrendament d'habitatge social (deducció del llogater).
 • Per inversió en accions d'entitats que cotitzen en el segment d'empreses en expansió del Mercat Alternatiu Borsari
 • Per adquisició d'accions o participacions socials d'entitats noves o de recent creació.
 • Per despeses per adquisició de llibres de text i material escolar.
 • Per inversió en entitats d'economia social.