Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2021

Canàries

Per circumstàncies personals i familiars

Relativa a l'habitatge habitual

Per donatius i donacions

Altres conceptes deduïbles

 • Per naixement o adopció.
 • Per a contribuents amb discapacitat i grans de 65 anys.
 • Per acolliment de menors.
 • Per famílies monoparentals.
 • Per despeses de guarderia.
 • Per família nombrosa.
 • Per a familiars dependents amb discapacitat.
 • Per mínim personal, familiar i per discapacitat per a residents a l'illa de La Palma.Aplicable des del 19-09-2021
 • Per inversió en habitatge habitual.
 • Per obres de rehabilitació energètica i reforma de l'habitatge habitual.
 • Per obres d'adequació de l'habitatge habitual per persones amb discapacitat.
 • Per lloguer d'habitatge habitual.
 • Per arrendament d'habitatge habitual vinculat a determinades operacions de dació en pagament.
 • Per donacions a descendents menors de 35 anys per a l'adquisició o rehabilitació del seu primer habitatge habitual.
 • Per donacions per a la rehabilitació o conservació del Patrimoni Històric de les Canàries.
 • Per donacions i aportacions per a finalitats culturals, esportives, investigació o docència.
 • Donacions amb finalitat ecològica.
 • Per donacions a entitats sense ànim de lucre.
 • Per despeses d'estudis en educació superior de descendents anés de l'illa de residència.
 • Per despeses d'estudis en educació infantil, primària, ensenyament secundari obligatori, batxillerat i formació professional de grau mitjà.
 • Per trasllat de residència a una altra illa per realitzar una activitat per compte propi o aliè.
 • Per quantitats destinades pels seus titulars a la restauració, rehabilitació o reparació de béns immobles d'Interès Cultural.
 • Per a contribuents aturats.
 • Per despeses en primes d'assegurances de crèdit per cobrir impagaments de rendes d'arrendaments d'habitatge (deducció del llogater).
 • Per despesa de malaltia.
 • Per despeses de malaltia per a residents a l'illa de la Palma.Aplicable des del 19-09-2021
 • Per desarrelament.Aplicable des del 19-09-2021
 • Per cessió d'ús temporal i gratuíto d'immobles ublicados a l'illa de La Palma.Des del 19-09-2021