Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2021.

Canàries

Per circumstàncies personals i familiars

Relativa a l'habitatge habitual

Per donatius i donacions

Altres conceptes deduïbles

 • Per naixement o adopció.
 • Per a contribuents amb discapacitat i majors de 65 anys.
 • Per acolliment de menors.
 • Per famílies monoparentals.
 • Per despeses de guarderia.
 • Per família nombrosa.
 • Per a familiars dependents amb discapacitat.
 • Per mínim personal, familiar i per discapacitat per a residents en la illa de La Palma. Aplicable des del 19-09-2021
 • Per inversió en habitatge habitual.
 • Per obres de rehabilitació energètica  i reforma de l'habitatge habitual.
 • Per obres d'adequació de l'habitatge habitual per persones amb discapacitat.
 • Per lloguer d'habitatge habitual.
 • Per arrendament d'habitatge habitual vinculat a determinades operacions de dació en pagament.
 • Per donacions a descendents menors de 35 anys per a l'adquisició o rehabilitació del seu primer habitatge habitual.
 • Per donacions per a la rehabilitació o conservació del Patrimoni Històric de les Canarias.
 • Per donacions i aportacions per a fins culturals, esportius, investigació o docència.
 • Donacions amb finalitat ecològica.
 • Per donacions a entitats sense ànim de lucre.
 • Per despeses d'estudis en educació superior de descendents fora de la illa de residència.
 • Per despeses d'estudis en educació infantil, primària, ensenyament secundari obligatori, batxillerat i formació professional de grau mitjà.
 • Per trasllat de residència a una altra illa per realitzar una activitat per compte propi o aliè.
 • Per quantitats destinades pels seus titulars a la restauració, rehabilitació o reparació de béns immobles d'Interès Cultural.
 • Per a contribuents desocupats.
 • Per despeses en primes d'assegurances de crèdit per cobrir impagaments de rendes d'arrendaments d'habitatge (deducció de l'arrendador).
 • Per despesa de malaltia.
 • Per despeses de malaltia  per a residents en la illa de la Palma. Aplicable des del 19-09-2021
 • Per desarrelament. Aplicable des del 19-09-2021
 • Per cessió d'ús temporal i gratuït d'immobles ublicados en la illa de La Palma. Des del 19-09-2021