Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2021

Cantàbria

Per circumstàncies personals i familiars

Relativa a l'habitatge habitual

Per donatius i donacions

Altres conceptes deduïbles

 • Per cura de familiars:descendents menors de 3 anys, ascendents grans de 70 anys i persones amb discapacitat.
 • Per acolliment familiar de menors.
 • Per despeses de guarderia.
 • Per a famílies monoparentals.
 • Per naixement i adopció de fills.
 • Per despeses de guarderia per a contribuent que tinguin la seva residència en zones de Cantàbria en risc de despoblament. 
 • Per arrendament d'habitatge habitual per joves, majors o persones amb discapacitat.
 • Per obres de millora en habitatge propietat del contribuent o a l'edifici en el qual l'habitatge es trobi.
 • Per arrendament d'habitatges situats en zones de Cantàbria en risc de despoblament (deducció de l'arrendatari).
 • Per donatius a fundacions o al Fons Cantàbria Coopera o a Associacions que persegueixin entre les seves finalitats el suport a persones amb discapacitat.
 • Per inversions o donacions a entitats de l'Economia Social establertes a Cantàbria.
 • Per inversió en l'adquisició d'accions o participacions d'entitats noves o de recent creació.
 • Per despeses de malaltia.
 • Per arrendament d'habitatges situats en zones de Cantàbria en risc de despoblament (deducció del llogater).Només aplicable als contribuents morts abans del 31-12-2021.
 • Per les despeses ocasionades en traslladar la residència habitual a una zona de Cantàbria en risc de despoblament per motius laborals per compte d'altri o per compte propi.