Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2021

Castella-la Manxa

Per circumstàncies personals i familiars

Relativa a l'habitatge habitual

Per donatius i donacions

Altres conceptes deduïbles

 • Per naixement o adopció de fills.
 • Per família nombrosa.
 • Per discapacitat del contribuent.
 • Per discapacitat d'ascendents o descendents.
 • Per a contribuents majors de 75 anys.
 • Per a cura d'ascendents majors de 75 anys.
 • Per acolliment familiar no remunerat de menors.
 • Per acolliment no remunerat de majors de 65 anys i persones amb discapacitat.
 • Per família monoparental.
 • Per despeses de guarderia
 • Per arrendament d'habitatge habitual per menors de 36 anys.
 • Per arrendament d'habitatge habitual vinculat a determinades operacions de dació en pagament.
 • Per arrendament d'habitatge habitual per famílies nombroses.
 • Per arrendament d'habitatge habitual per famílies monoparentals.
 • Per arrendament d'habitatge habitual per persones amb discapacitat
 • Per adquisició o rehabilitació de l'habitatge habitual en zones rurals.No aplicable a contribuents morts abans de 01-06-2021.
 • Per quantitats donades per a la cooperació internacional al desenvolupament i a les entitats per a la lluita contra la pobresa, l'exclusió social i l'ajuda a persones amb discapacitat.
 • Per donacions amb finalitat en investigació i desenvolupament científic i innovació empresarial.
 • Per donacions de béns culturals i contribucions a favor de la conservació, reparació i restauració de béns pertanyents al patrimoni cultural de Castella-la Manxa, i per a finalitats culturals, incloses en el pla de mecenatge cultural de Castella -La Manxa.
 • Per despeses per adquisició de llibres de text i per ensenyament d'idiomes.
 • Per residència habitual en zones rurals.No aplicable a contribuents morts abans de 01-06-2021.
 • Per trasllat d'habitatge habitual.No aplicable a contribuents morts abans de 01-06-2021.