Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2021

Catalunya

Per circumstàncies personals i familiars

Relativa a l'habitatge habitual

Per donatius i donacions

Altres conceptes deduïbles

  • Per naixement o adopció d'un fill.
  • Per a contribuents que s'hagin quedat vidus/vídues el 2019, 2020 i 2021.
  • Per lloguer de l'habitatge habitual (només contribuents en determinades situacions desfavorides).
  • Per rehabilitació de l'habitatge habitual.
  • Per donatius a entitats que fomenten l'ús de la llengua catalana o de l'occitana.
  • Per donatius a entitats que fomenten I+D+I.
  • Per donacions a determinades entitats en benefici de medi ambient, conservació del patrimoni natural i custòdia del territori.
  • Pel pagament d'interessos per préstecs per a estudis de màster i de doctorat.
  • Per inversió per un àngel inversor per a l'adquisició accions o participacions d'entitats noves o de recent creació.
  • Per obligació de presentar la declaració del IRPF a raó de tenir més d'un pagador.