Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2021.

Extremadura

Per circumstàncies personals i familiars

Relativa a l'habitatge habitual

Per donatius i donacions

Altres conceptes deduïbles

  • Per acolliment de menors.
  • Per parts múltiples.
  • Per atenció de familiars amb discapacitat.
  • Per atenció de fills menors de fins a 14 anys inclusivament.
  • Per a contribuents vidus.
  • Per adquisició o rehabilitació d'habitatge habitual per a joves i per a víctimes del terrorisme.
  • Per arrendament d'habitatge habitual per a contribuents menors de 36 anys.

Sense deduccions aprovades.

  • Per percebre retribucions del treball dependent.
  • Per compra de material escolar.
  • Per inversió en adquisició d'accions o participacions com a conseqüència d'acords de constitució o ampliació de capital en les societats mercantils.