Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2021.

Galícia

Per circumstàncies personals i familiarsRelativa a l'habitatge habitualPer donatius i donacionsAltres conceptes deduïbles
 • Per naixement o adopció.
 • Per família nombrosa.
 • Per acolliment familiar de menors.
 • Per atenció de fills menors.
 • Per a contribuents amb discapacitat, d'edat igual o superior a 65 anys, que precisin ajuda de terceres persones.
 • Per lloguer d'habitatge habitual per a joves.
 • Per inversió en instal·lacions de climatització i/o aigua calenta en l'habitatge habitual, que usin energies renovables destinades exclusivament a l'autoconsum.
 • Per obres de millora d'eficiència energètica en edificis d'habitatges o en habitatges unifamiliars.
 • Per adquisició i rehabilitació d'habitatges en els projectes d'aldees model.
 • Per donacions amb finalitat en recerca i desenvolupament científica i innovació tecnològica.
 • Per despeses adreçades a l'ús de noves tecnologies en les llars gallegues.
 • Per inversió en l'adquisició de accs o participacions d'entitats noves o de recent creació.
 • Per inversió en l'adquisició de accs o participacions d'entitats noves o de recent creació i el seu finançament.
 • Per inversió en accions d' entitats que cotitzen en el segment d'empreses en expansió del mercat alternatiu borsista.
 • Per rehabilitació de béns immobles situats en centres històrics.
 • Per inversió en empreses que desenvolupin activitats agràries.
 • Per subvencions i/o ajuts obtinguts pels incendis produïts durant el mes d'octubre de l'any 2017.
 • Pels danys causats per l'explosió de material pirotècnic a Tui durant el mes de maig del 2018.
 • Pels ajuts i subvencions rebudes pels esportistes d'alt nivell de Galícia.