Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2021.

Illes Balears

Per circumstàncies personals i familiars

Relativa a l'habitatge habitual

Per donatius i donacions

Altres conceptes deduïbles

 • Per als declarants amb discapacitat física, psíquica o sensorial o amb descendents amb aquesta condició.
 • Per despeses relatives als descendents o acollits menors de 6 anys per motius de conciliació.
 • Per determinades inversions de millora de la sostenibilitat de l'habitatge habitual.
 • Per arrendament d'habitatge habitual a Illes Balears a favor de determinats col·lectius.
 • Per arrendament d'habitatge en el territori de les Illes Balears derivada del trasllat temporal de residència per motius laborals.
 • Per donacions a determinades entitats destinades a la investigació, el desenvolupament científic o tecnològic, o a la innovació.
 • Per donacions, cessions d'ús o contractes de comodat i convenis de col·laboració empresarial, relatius al mecenatge cultural, científic i de desenvolupament tecnològic i al consum cultural.
 • Per donacions, cessions d'ús o contractes de comodat i convenis de col·laboració, relatius al mecenatge esportiu.
 • Per donacions a determinades entitats que tinguin per objecte el foment de la llengua catalana.
 • Per donacions a entitats del tercer sector.
 • Per determinades subvencions i ajuts atorgats per raó d'una declaració de zona afectada greument per una emergència de protecció civil.
 • Per despeses d'adquisició de llibres de text.
 • Per despeses d'aprenentatge extraescolar d'idiomes estrangers.
 • Per cursar estudis d'educació superior fora de la illa de residència habitual.
 • Per arrendament de béns immobles en el territori de les Illes Balears destinades a habitatge (deducció de l'arrendador)
 • Per inversió en l'adquisició d'accions o participacions d'entitats noves o de recent creació.