Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2021

La Rioja

Per circumstàncies personals i familiars

Relativa a l'habitatge habitual

Per donatius i donacions

Altres conceptes deduïbles

 • Per naixement i adopció de fills.
 • Per despeses en escoles infantils, centres infantils o personal contractat per a la cura de fills de 0 a 3 anys per a contribuents amb residència habitual en petits municipis.
 • Per cada menor en règim d'acolliment familiar d'urgència, temporal o permanent, o guarda amb finalitats d'adopció.
 • Per cada fill de 0 a 3 anys de contribuents que tinguin la seva residència o traslladin la mateixa a petits municipis de la Rioja i la mantinguin durant un termini d'almenys 3 anys consecutius.
 • Per cada fill de 0 a 3 anys escolaritzat en escoles infantils o centres d'educació infantil de qualsevol municipi de La Rioja.
 • Per despeses per a contractació de personal per a la cura de familiars afectats per la Covid-19.
 • Per adquisició, construcció o rehabilitació d'habitatge habitual en petits municipis.
 • Per despeses per accés a internet per a joves emancipats.
 • Per despeses per subministrament de llum i gas d'ús domèstic per a joves emancipats.
 • Per inversió en habitatge habitual de joves menors de 36 anys.
 • Per arrendament d'habitatge habitual per a contribuents menors de 36 anys.
 • Per quantitats invertides per a l'adquisició o construcció d'habitatge habitual per a joves.
 • Per adquisició o rehabilitació 2n habitatge en el medi rural.
 • Per les quantitats invertides en obres de rehabilitació d'habitatge habitual.
 • Per obres d'adequació d'habitatge habitual per a persones amb discapacitat.
 • Per donacions per a la promoció i estímul de les activitats de foment de mecenatge.No aplicable a contribuents morts abans de 30-04-2021, tret de per a donatius realitzats a la Comunitat Autònoma de la Rioja per pal·liar els efectes de la COVID-19.
 • Per donacions per a la investigació, conservació, restauració, rehabilitació, consolidació, difusió, exposició i adquisició de béns d'interès cultural del Patrimoni Històric.No aplicable a contribuents morts abans de 30-04-2021
 • Per donacions a empreses culturals.No aplicable a contribuents morts abans de 30-04-2021.
 • Per donació de béns culturals pels seus autors o creadors i els seus hereus.No aplicable a contribuents morts abans de 30-04-2021
 • Per quantitats destinades a investigació, conservació, restauració, rehabilitació o consolidació de béns que formin parteix del patrimoni històric.No aplicable a contribuents morts abans de 30-04-2021
 • Per adquisició de vehicles elèctrics nous.
 • Per adquisició de bicicletes de pedaleig no assistit.