Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

b) Quantitats abonades per raó del càrrec

Es consideren rendiments del treball les quantitats que s'abonin, per raó del seu càrrec, als diputats espanyols en el Par­lamento Europeu, als diputats i senadors de les Corts Generals, als membres de les assemblees legislatives autonòmiques, regidors d'ajuntament i membres de les diputacions provincials, cabildos insulars o altres entitats locals, amb exclusió, en qualsevol cas, de la part d'aquelles que aquestes institucions assignin per a despeses de viatge i desplaçament.