Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Capítol 3. Rendiments del treball

  1. Concepte
  2. Rendiments estimats del treball i operacions vinculades
  3. Rendiments del treball en espècie
  4. Consideració fiscal de les dietes i assignacions per a despeses de viatge
  5. Rendiment net del treball a integrar en la base imposable
  6. Individualització dels rendiments del treball
  7. Imputació temporal dels rendiments del treball
  8. Cas pràctic