Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Individualització dels rendiments del treball

D'acord amb el que disposa l'article 11.2 de la Llei de l'IRPF, els rendiments del treball corresponen exclusivament a la persona que, amb la seva feina, hagi generat el dret a percebre'ls.

No obstant això, les pensions, havers passius i altres prestacions percebudes dels sistemes de previsió social correspondran íntegrament a la persona en favor del qual estiguin reconeguts.

Per tant, les prestacions derivades dels plans de pensions tributen en l'IRPF exclusivament en seu del beneficiari, com a rendiments del treball, i per l'import total percebut.