Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

e) Retribucions dels administradors i membres d'òrgans de representació de societats

Tindran la consideració de rendiments del treball les retribucions dels administradors i membres dels Consells d'Administració, de les Juntes que facin les seves vegades i altres membres d'uns altres òrgans representatius.

En aquests casos la seva qualificació com a rendiment de treball  ve determinada per la pertinença a un òrgan que tingui encomanades la funció o funcions d'administració i gestió del patrimoni d'una entitat, sigui quina sigui la naturalesa de la mateixa i sense circumscriure-la als casos d'entitats mercantils.