Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

g) Drets especials de contingut econòmic que es reservin els fundadors o promotors d'una societat

Normativa: vegeu també l'art.47 Reglament  IRPF

Es consideren rendiments del treball els drets especials de contingut econòmic que es reservin els fundadors o promoto­res d'una societat com remuneració de serveis personals.

A aquests efectes els drets especials de contingut econòmic que es reservin els fundadors o promotors d'una societat com remuneració de serveis personals, quan consisteixin en un percentatge sobre els beneficis de l'entitat, es valoraran, com a mínim , el 35 per 100 del valor equivalent de capital social que permeti la mateixa participació en els beneficis que la reconeguda als esmentats drets.