Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Introducció

Malgrat ser única la definició legal dels rendiments d'activitats econòmiques la que  recull en l'article 27.1 de la Llei de l'IRPF, cal diferenciar dins els mateixos els derivats de l'exercici d'activitats empresarials i professionals i, dins les primeres (activitats empresarials), les de naturalesa mercantil i no mercantil.

La importància d'aquestes distincions radica en el diferent tractament fiscal d'uns i altres rendiments, en aspectes tan assenyalats com són la subjecció a retenció o a ingrés a compte, les obligacions de caràcter comptable i registral a càrrec dels titulars d'aquestes activitats i la declaració separada dels mateixos.

No obstant això, el model de declaració de l'IRPF  atenent la necessitat reclamada per part del col·lectiu de contribuents titulars d'activitats econòmiques i dels col·laboradors socials, ha adoptat des de l'exercici 2021 una codificació o nomenclatura de tipus d'activitats, única i comú per a les principals figures tributàries, amb la finalitat d'harmonitzar i homogeneïtzar els codis utilitzats per al registre de les dades i facilitar  el flux d'informació, indispensables per  optimitzar  la gestió dels diferents impostos que els afecten, la seva adequada coordinació amb els censos tributaris i registres exigits per al compliment de les seves obligacions fiscals i, finalment, millorar l'assistència a aquest col·lectiu en l'exercici dels seus drets i en el compliment de les seves obligacions.

Per això, des de l'exercici 2021 s'han  inclòs en l'emplenament de la declaració de l'IRPF nous codis i tipus d'activitats econòmiques, amb el propòsit d' estendre-ho gradualment a unes altres declaracions tributàries. Vegeu sobre això els  tipus i claus d'activitats econòmiques  en l'IRPF que es comenten en l'apartat corresponent d'aquest Capítol.