Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Quadre-resum: Obligacions comptables i registrals

Estimació directa (modalitat normal) (EDN) Activitats mercantils Comptabilitat ajustada al Codi de Comerç i al Pla General de Comptabilitat.

Activitats no mercantils

En general , llibres registres de:

 • Vendes i ingressos.
 • Compres i despeses.
 • Béns d'inversió.

Activitats professionals: Llibres registres de:

 • Ingressos.
 • Despeses.
 • Béns d'inversió.
 • Provisions de fons i acomptes.

Estimació directa (modalitat simplificada) (EDS)

Activitats mercantils i no mercantils

En general, llibres registres de:

 • Vendes i ingressos.
 • Compres i despeses.
 • Béns d'inversió.

Activitats professionals: Llibres registres de:

 • Ingressos.
 • Despeses.
 • Béns d'inversió.
 • Provisions de fons i acomptes.

Estimació objectiva (EO)

Activitats diferents de les agrícoles, ramaderes i forestals

 • Conservar les factures emeses, factures rebudes i justificants documentals.
 • Llibre registre de béns d'inversió (si es practiquen amortitzacions).

Activitats agrícoles, ramaderes, forestals i de transformació de productes naturals

 • Llibre registre de vendes i ingrés.
 • Conservar les factures emeses, factures rebudes i justificants documentals.
 • Llibre registre de béns d'inversió (si es practiquen amortitzacions).