Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

2. Ingressos financers derivats de l'ajornament o fraccionament d'operacions realitzades en desenvolupament de l'activitat

S'entén inclosa en aquesta rúbrica la contraprestació obtinguda pel contribuent per l'ajornament o fraccionament del preu de les operacions realitzades en desenvolupament de la seva activitat econòmica habitual.