Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Epígraf IAE: 419.2 - Indústries de la brioixeria, pastisseria i galetes

MòdulDefinicióUnitatRendiment anual per unitat (euros)
1 Personal assalariat Persona 6.657,63
2 Personal no assalariat Persona 13.485,32
3 Superfície del local m2 45,35
4 Superfície del forn 100 dm2 541,68
Nota.- El rendiment net resultant de l'aplicació dels signes o mòduls anteriors inclou, si escau, el derivat de la fabricació i comerç al detall de productes de pastisseria salada i plats precuinats, sempre que aquestes activitats es desenvolupin amb caràcter accessori a l'activitat principal.
Quantia a l'efecte de l'índex corrector d'excés: 33.760,53 euros