Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Epígraf IAE: 651.1 - Comerç al detall productes tèxtils

MòdulDefinicióUnitatRendiment anual per unitat (euros)
1 Personal assalariat Persona 3.010,74
2 Personal no assalariat Persona 13.812,85
3 Consum d'energia elèctrica  100 kwh 38,42
4 Superfície del local independent m2 35,28
5 Superfície del local no  independent m2 107,07
Quantia a l'efecte de l'índex corrector d'excés: 23.638,67 euros