Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Epígraf IAE: 654.5 - Comerç al detall de qualsevol classe de maquinària (excepte aparells de la llar, d'oficina, metges, ortopèdics, òptics i fotogràfics)

MòdulDefinicióUnitatRendiment anual per unitat (euros)
1 Personal assalariat Persona 9.422,71
2 Personal no assalariat Persona 18.858,03
3 Consum d'energia elèctrica 100 kwh 39,05
4 Potència fiscal vehicle CVF 132,27
Quantia a l'efecte de l'índex corrector d'excés: 31.367,06 euros