Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Epígraf IAE: 671.4 - Restaurants de dos tenidors

MòdulDefinicióUnitatRendiment anual per unitat (euros)
1 Personal assalariat Persona 3.709,88
2 Personal no assalariat Persona 17.434,55
3 Potència elèctrica kW contractat 201,55
4 Taules Taula 585,77
5 Màquines tipus "A" Màquina tipus "A" 1.077,06
6 Máguinas tipus "B" Màquina tipus "B" 3.810,65
NOTA: El rendiment  net resultant  de l'aplicació  dels signes o mòduls  anteriors  inclou, si escau, el derivat de màquines d'esbarjo com ara billar, futbolí, dards, etc., així com dels expositors de cintes, vídeos, compact-disc,  expenedors de boles, etc., màquines de jocs infantils, màquines reproductores de compact-disc i vídeos musicals, loteries, màquines d'apostes esportives i el servei d'ús del telèfon, sempre que es realitzin amb caràcter accessori a l'activitat principal
Quantia a l'efecte de l'índex corrector d'excés: 51.617,08 euros