Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Epígraf IAE: 681 - Servei d'allotjament en hotels i motels d'una o dues estrelles

MòdulDefinicióUnitatRendiment anual per unitat (euros)
1 Personal assalariat Persona 6.223,02
2 Personal no assalariat Persona 20.438,98
3 Nombre de places Plaça 371,62
Nota.- El rendiment net resultant de l'aplicació dels signes o mòduls anteriors inclou si escau, el derivat de la comercialització de loteries, sempre que aquesta activitat es desenvolupi amb caràcter accessori a l'activitat principal
Quantia a l'efecte de l'índex corrector d'excés: 61.512,19 euros