Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Epígraf IAE: 691.1 - Reparació d'articles elèctrics per a la llar

MòdulDefinicióUnitatRendiment anual per unitat (euros)
1 Personal assalariat Persona 4.314,54
2 Personal no assalariat Persona 15.538,66
3 Superfície del local m2 17,01
Quantia a l'efecte de l'índex corrector d'excés: 21.585,33 euros