Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Epígraf IAE: 691.2 - Reparació de vehicles automòbils, bicicletes i altres vehicles

MòdulDefinicióUnitatRendiment anual per unitat (euros)
1 Personal assalariat Persona 4.157,08
2 Personal no assalariat Persona 17.094,42
3 Superfície del local m2 27,08
NOTA : El rendiment net derivat de l'aplicació dels signes o mòduls anteriors inclou, si escau, el derivat de les activitats professionals relacionades amb les assegurances del ram de l'automòbil, sempre que es desenvolupin amb caràcter accessori a l'activitat principal.
Quantia a l'efecte de l'índex corrector d'excés: 33.729,04 euros