Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Epígraf IAE: 699 - Altres reparacions n.c.o.p.

MòdulDefinicióUnitatRendiment anual per unitat (euros)
1 Personal assalariat Persona 3.703,58
2 Personal no assalariat Persona 15.230,03
3 Superfície del local m2 88,18
Quantia a l'efecte de l'índex corrector d'excés: 23.607,18 euros