Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Epígraf IAE: 721.2 - Transport per autotaxis

MòdulDefinicióUnitatRendiment anual per unitat  (euros)
1 Personal assalariat Persona 1.346,27
2 Personal no assalariat Persona 7.656,89
3 Distància recorreguda 1000 quilòmetres 45,08
NOTA : El rendiment net resultant de l'aplicació dels signes o mòduls anteriors inclou, si escau, el derivat de la prestació de serveis de publicitat que utilitzin com suport el vehicle, sempre que es desenvolupin amb caràcter accessori a l'activitat principal.
A aquesta activitat no li resulta aplicable l'índex corrector d'excés