Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Epígraf IAE: 972.2 - Salons i instituts de bellesa

MòdulDefinicióUnitatRendiment anual per unitat (euros)
1 Personal assalariat Persona 1.788,80
2 Personal no assalariat Persona 14.896,21
3 Superfície del local m2 88,18
4 Consum d'energia elèctrica 100 kwh 55,43
NOTA: El rendiment net resultant de l'aplicació dels signes o mòduls anteriors inclou, si escau, el derivat del comerç al detall d'articles de cosmètica i bellesa, sempre que aquest comerç es limiti als productes necessaris per a la continuació de tractaments efectuats en el saló.
Quantia a l'efecte de l'índex corrector d'excés: 26.945,44 euros