Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Epígrafs IAE: 643.1 i 2 - Comerç al detall de peixos i altres productes de la pesca i de l'aqüicultura i de cargols

MòdulDefinicióUnitatRendiment anual per unitat (euros)
1 Personal assalariat Persona 3.823,25
2 Personal no assalariat Persona 13.296,36
3 Superfície local independent m2 36,53
4 Superfície local no  independent m2 113,37
5 Consum d'energia elèctrica 100 kwh 28,98
Quantia a l'efecte de l'índex corrector d'excés: 24.551,97 euros