Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Relació d'activitats amb la indicació del Grup o epígraf de l'impost sobre activitats econòmiques (IAE) que li correspon i els signes o mòduls previstos per a cada activitat

(*) Qualsevol dia de l'any.
Grup o epígraf de l'impost sobre activitats econòmiques (IAE )ActivitatMagnitud màxima
--- Producció de musclo en bat 5 bats (*)
419.1 Indústries del pa i de la brioixeria 6 empleats
419.2 Indústries de la brioixeria, pastisseria i galetes 6 empleats
419.3 Indústries d'elaboració de masses fregides 6 empleats
423.9 Elaboració de patates fregides, crispetes de blat de moro i similars 6 empleats
641 Comerç al detall de fruites, verdures, hortalisses i tubercles 5 empleats
642.1, 2, 3 i 4 Comerç al detall de carn i despulles; de productes i derivats carnis elaborats 5 empleats
642.5 Comerç al detall d'ous, aus, conills de granja, caça; i de productes derivats dels mateixos 4 empleats
642.6 Comerç al detall, en triperies, de vísceres i despulles procedents d'animals d'abast, frescos i congelats 5 empleats
643.1 i 2 Comerç al detall de peixos i altres productes de la pesca i de l'aqüicultura i de cargols 5 empleats
644.1 Comerç al detall de pa, pastisseria, confiteria i similars i de llet i productes lactis 6 empleats
644.2 Despatxos de pa, pans especials i brioixeria 6 empleats
644.3 Comerç al detall de productes de pastisseria, brioixeria i confiteria 6 empleats
644.6 Comerç al detall de masses fregides, amb o sense cobertures o farcits, patates fregides, productes d'aperitiu, fruits secs, llaminadures, preparats de xocolata i begudes refrescants 6 empleats
647.1 Comerç al detall de qualsevol classe de productes alimentaris i de begudes en establiments amb venedor 5 empleats
647.2 i 3 Comerç al detall de qualsevol classe de productes alimentaris i begudes en règim d'autoservei o mixt en establiments de la qual sala de vendes tingui una superfície inferior a 400 metres quadrats 4 empleats
651.1 Comerç al detall de productes tèxtils, confeccions per a la llar, catifes i similars i articles de tapisseria 4 empleats
651.2 Comerç al detall de qualsevol classe de peces per al vestit i tocat 5 empleats
651.3 i 5 Comerç al detall de llenceria, cotilleria i peces especials 3 empleats
651.4 Comerç al detall d'articles de merceria i paqueteria 4 empleats
651.6 Comerç al detall de calçat, articles de pell i imitació o productes substitutius, cinturons, carteres, bosses, maletes i articles de viatge en general 5 empleats
652.2 i 3 Comerç al detall de productes de drogueria, perfumeria i cosmètica, neteja, pintures, vernissos, dissolvents, papers i altres productes per a la decoració i de productes químics, i d'articles per a la higiene i el lavabo personal 4 empleats
653.1 Comerç al detall de mobles 4 empleats
653.2 Comerç al detall de material i aparells elèctrics, electrònics, electrodomèstics i altres aparells d'ús domèstic accionats per un altre tipus d'energia diferent de l'elèctrica, així com mobles de cuina 3 empleats
653.3 Comerç al detall d'articles de parament, ferreteria, guarniment, regal o reclam (incloent bijuteria i petits electrodomèstics) 4 empleats
653.4 i 5 Comerç al detall de materials de construcció, articles i mobiliari de sanejament, portes, finestres, persianes, etc. 3 empleats
653.9 Comerç al detall d'uns altres articles per a l'equipament de la llar n.c.o.p. 3 empleats
654.2 Comerç al detall d'accessoris i peces de recanvi per a vehicles terrestres 4 empleats
654.5 Comerç al detall de qualsevol classe de maquinària (excepte aparells de la llar, d'oficina, metges, ortopèdics, òptics i fotogràfics) 3 empleats
654.6 Comerç al detall de cobertes, bandes o bandes de rodolament i cambres d'aire per a qualsevol classe de vehicles 4 empleats
659.2 Comerç al detall de mobles d'oficina i de màquines i equips d'oficina 4 empleats
659.3 Comerç al detall d'aparells i instruments metges, ortopèdics, òptics i fotogràfics 3 empleats
659.4 Comerç al detall de llibres, periòdics, articles de papereria i escriptori i articles de dibuix i bells arts, excepte en quioscos situats en la via pública 3 empleats
659.4 Comerç al detall de premsa, revistes i llibres en quioscos situats en la via pública 2 empleats
659.6 Comerç al detall de joguines, articles d'esport, peces esportives de vestit, calçat i tocat, armes, cartutxeria i articles de pirotècnia 3 empleats
659.7 Comerç al detall de llavors, abonaments, flors i plantes i petits animals 4 empleats
662.2 Comerç al detall de qualsevol classe d'articles, incloent alimentació i begudes, en establiments diferents dels especificats en el grup 661 i en l'epígraf 662.1 3 empleats
663.1 Comerç al detall fora d'un establiment comercial permanent de productes alimentaris, fins i tot begudes i gelats 2 empleats
663.2 Comerç al detall fora d'un establiment comercial permanent d'articles tèxtils i de confecció 2 empleats
663.3 Comerç al detall fora d'un establiment comercial permanent de calçat, pells i articles de cuir 2 empleats
663.4 Comerç al detall fora d'un establiment comercial permanent d'articles de drogueria i cosmètics i de productes químics en general 2 empleats
663.9 Comerç al detall fora d'un establiment comercial permanent d'unes altres classes de mercaderies n.c.o.p. 2 empleats
671.4 Restaurants de dos tenidors 10 empleats
671.5 Restaurants d'un tenidor 10 empleats
672.1, 2 i 3 Cafeteries 8 empleats
673.1 Cafès i bars de categoria especial 8 empleats
673.2 Altres cafès i bars 8 empleats
675 Serveis en quioscos, calaixos, barraques o altres locals anàlegs 3 empleats
676 Serveis en xocolateries, gelateries i orxateries 3 empleats
681 Servei d'allotjament en hotels i motels d'una o dues estrelles 10 empleats
682 Servei d'allotjament en hostals i pensions 8 empleats
683 Servei d'allotjament en fondes i cases d'hostes 8 empleats
691.1 Reparació d'articles elèctrics per a la llar 3 empleats
691.2 Reparació de vehicles automòbils, bicicletes i altres vehicles 5 empleats
691.9 Reparació de calçat 2 empleats
691.9 Reparació d'uns altres béns de consum n.c.o.p. (excepte reparació de calçat, restauració d'obres d'art, mobles, antiguitats i instruments musicals) 2 empleats
692 Reparació de maquinària industrial 2 empleats
699 Altres reparacions n.c.o.p. 2 empleats
721.1 i 3 Transport urbà col·lectiu i de viatgers per carretera 5 vehicles (*)
721.2 Transport per autotaxis 3 vehicles (*)
722 Transport de mercaderies per carretera 4 vehicles (*)
751.5 Greixatge i rentat de vehicles 5 empleats
757 Serveis de mudances 4 vehicles (*)
849.5 Transport de missatgeria i servei d'encàrrecs, quan l'activitat es realitzi exclusivament amb mitjans de transport propi 5 vehicles (*)
933.1 Ensenyament de conducció de vehicles terrestres, aquàtics, aeronàutics, etc. 4 empleats
933.9 Altres activitats d'ensenyament, com ara idiomes, costura, mecanografia, taquigrafia, preparació d'exàmens i oposicions i similars n.c.o.p. 5 empleats
967.2 Escoles i serveis de perfeccionament de l'esport 3 empleats
971.1 Tint, neteja en sec, rentat i planxat de robes fetes i de peces i articles de la llar usats 4 empleats
972.1 Serveis de perruqueria d’home i dona 6 empleats
972.2 Salons i instituts de bellesa 6 empleats
973.3 Serveis de còpies de documents amb màquines fotocopiadores 4 empleats