Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Activitats incloses en l'exercici 2022 en el mètode d'estimació objectiva

  1. Relació d'activitats amb la indicació del Grup o epígraf de l'impost sobre activitats econòmiques (IAE) que li correspon i els signes o mòduls previstos per a cada activitat
  2. Activitats independents i operacions accessòries
  3. Regles de còmput de la magnitud màxima d'exclusió