Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Mòdul "Assentaments"

Normativa: Instrucció 2.1.12ª per a l'aplicació dels signes, índexs o mòduls en l'IRPF  de l'annex II Ordre HFP/1335/2021, d'1 de desembre (BOE de 2 de desembre).

En les activitats de transport urbà col·lectiu i de viatgers per carretera, s'entendrà per "assentaments" el nombre d'unitats que figura en la Targeta d'Inspecció Tècnica del vehicle, exclosos el del conductor i el del guia.

Vehicles adaptats específicament per a transport escolar. El còmput d'unitats del mòdul assentament d'aquests vehicles haurà d'efectuar-se pel número equivalent d'assentaments de persones adultes. A aquests efectes, es considerarà que cada tres assentaments per a nens menors de 14 anys equivalen a dos assentaments de persones adultes.