Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

1. Quantificació del nombre d'unitats empleades, utilitzades o instal·lades en l'activitat dels diferents signes o mòduls

La primera operació que ha de realitzar-se per determinar el rendiment net previ consisteix en quantificar el nombre d'unitats empleades, utilitzades o instal·lades de cadascun dels mòduls fixats per a cada activitat que tingui la consideració d'independent.

L' Ordre HFP/1335/2021, d'1 de desembre (BOE de 2 de desembre), estableix en el seu Annex II en  apartat 2.1 de les seves Instruccions les regles per a quantificació del nombre d'unitats dels diferents signes o mòduls que passem a examinar a continuació.

 1. Regles per al còmput dels mòduls
 2. Mòdul "Personal no assalariat"
 3. Mòdul "Personal assalariat"
 4. Mòdul "Superfície del local"
 5. Mòdul "Consum d'energia elèctrica"
 6. Mòdul "Potència elèctrica"
 7. Mòdul "Superfície del forn"
 8. Mòdul "Taules"
 9. Mòdul "Nombre d'habitants"
 10. Mòdul "Càrrega del vehicle"
 11. Mòdul "Places"
 12. Mòdul "Assentaments"
 13. Mòdul "Màquines recreatives"
 14. Mòdul "Longitud de barra"
 15. Mòdul "Potència fiscal del vehicle"
 16. Mòdul "Distància recorreguda"