Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Mòdul "Potència elèctrica"

Normativa: Instrucció 2.1.6ª per a l'aplicació dels signes, índexs o mòduls en l'IRPF  de l'annex II Ordre HFP/1335/2021, d'1 de desembre (BOE de 2 de desembre).

S'entendrà per potència elèctrica la contractada amb l'empresa subministradora de l'energia, de la qual unitat és el quilowatt contractat (kW).