Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Mòdul "Places"

Normativa: Instrucció 2.1.11ª per a l'aplicació dels signes, índexs o mòduls en l'IRPF  de l'annex II Ordre HFP/1335/2021, d'1 de desembre (BOE de 2 de desembre).

En les activitats de servei d'allotjament, s'entendrà per "places" el nombre d'unitats de capacitat d'allotjament de l'establiment.