Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Mòdul "Distància recorreguda"

Normativa: Instrucció  7 per a l'aplicació dels signes, índexs o mòduls en l'IRPF  de l'annex II Ordre HFP/1335/2021, d'1 de desembre (BOE de 2 de desembre).

L'activitat de transport per autotaxis té com mòdul assignat la "distància recorreguda" per cada vehicle afecte a l'activitat, havent de computar-se la totalitat dels recorreguts l'any. La unitat està constituïda per 1.000 km.