Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Mòdul "Superfície del forn"

Normativa: Instrucció 2.1.7ª per a l'aplicació dels signes, índexs o mòduls en l'IRPF  de l'annex II Ordre HFP/1335/2021, d'1 de desembre (BOE de 2 de desembre).

Per superfície del forn s'entendrà la que correspongui a les característiques tècniques del mateix. La unitat del mòdul "superfície del forn" és 100 decímetres quadrats (dm2).