Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Mòdul "Consum d'energia elèctrica"

Normativa: Instrucció 2.1.5ª per a l'aplicació dels signes, índexs o mòduls en l'IRPF  de l'annex II Ordre HFP/1335/2021, d'1 de desembre (BOE de 2 de desembre).

Per consum d'energia elèctrica s'entendrà la facturada per l'empresa subministradora, de la qual unitat és 100 quilowatts per hora (kW/h). Quan en la factura es distingeixi entre energia "activa" i "reactiva", només es computarà la primera.