Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Fase 2a: Determinació del rendiment net minorat

Normativa: Vegeu Annex II i instrucció 2.2 de l'esmentat Annex II Ordre HFP/1335/2021, d'1 de desembre (BOE de 2 de desembre).

El rendiment net minorat és el resultat de reduir el rendiment net previ en l'import dels incentius al treball i a la inversió, en la forma que s'estableix a continuació:

  1. 1. Minoració per incentius al treball
  2. 2. Minoració per incentius a la inversió