Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

2. Minoració per incentius a la inversió

Aquest incentiu permet reduir el rendiment net previ de l'activitat en l'import corresponent a la depreciació efectiva experimentada per l'immobilitzat, material o intangible, afecte a la mateixa per funcionament, ús, gaudeixi o obsolescència.

  1. Taula d'amortització
  2. Regles particulars per a l'aplicació de la taula d'amortització