Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Activitat de comerç al detall de premsa, revistes i llibres en quioscos situats en la via pública (epígraf IAE: 659.4)

Normativa: Instrucció 2.3 a.1) Ordre HFP/1335/2021, d'1 de desembre (BOE de 2 de desembre).

Ubicació dels quioscosÍndex aplicable
Madrid i Barcelona 1,00
Municipis de més de100.000 habitants 0,95
Resta de municipis 0,80

Quan, per exercir-se l'activitat en diversos municipis, existiu la possibilitat d'aplicar més d'un índex dels anteriorment assenyalats, s'aplicarà un únic índex, que serà el corresponent al municipi de major població.