Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Activitat de producció de musclo en bat

Normativa: Instrucció 2.3 a.5) Ordre HFP/1335/2021, d'1 de desembre (BOE de 2 de desembre).

Característiques de l'activitatÍndex aplicable
Empresa amb una sola bat i sense vaixell auxiliar 0,75
Empresa amb una sola bat i amb un vaixell auxiliar de menys de 15 tones de registre brut (TR B.) 0,85
Empresa amb una sola bat i amb un vaixell auxiliar de 15 a 30 TR B. 0,90
Empresa amb una sola bat i amb un vaixell auxiliar de més de 30 TR B. 0,95
Empresa amb dos bats i sense vaixell auxiliar 0,90
Empresa amb dos bats i amb un vaixell auxiliar de menys de 15 TR B 0,95