Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Activitat de transport urbà col·lectiu i de viatgers per carretera (epígrafs IAE: 721.1 i 3)

Normativa: Instrucció 2.3. a.3) Ordre HFP/1335/2021, d'1 de desembre (BOE de 2 de desembre).

Si el titular disposa d'un únic vehicle, l'índex aplicable és el 0,80.