Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Índex corrector d'excés

Normativa: Instrucció 2.3 b.3) Ordre HFP/1335/2021, d'1 de desembre (BOE de 2 de desembre).

Si el rendiment net minorat, rectificat, si escau, per l'aplicació dels índexs anteriors, supera les quanties que per a cada activitat s'indiquen en la relació que segueix, a l'excés li serà d'aplicació l'índex multiplicador 1,30.

Epígraf IAE Activitat Quantia
-- Producció de musclo en bat 40.000,00
419.1 Indústries del pa i de la brioixeria. 41.602,30
419.2 Indústries de la brioixeria, pastisseria i galetes 33.760,53
419.3 Indústries d'elaboració de masses fregides 19.670,55
423.9 Elaboració de patates fregides, crispetes de blat de moro i similars 19.670,55
641 Comerç al detall de fruites, verdures, hortalisses i tubercles. 16.867,67
642.1, 2, 3 i 4 Comerç al detall de carn i despulles; de productes i derivats carnis elaborats 21.635,71
642.5 Comerç al detall d'ous, aus, conills de granja, caça; i de productes derivats dels mateixos. 20.136,65
642.6 Comerç al detall, en triperies, de vísceres i despulles  procedents d'animals d'abast, frescos i congelats 16.237,81
643.1 i 2 Comerç al detall de peixos i altres productes de la pesca  i de l'aqüicultura i de cargols. 24.551,97
644.1 Comerç al detall de pa, pastisseria, confiteria i similars i de llet i productes lactis 43.605,26
644.2 Despatxos de pa, pans especials i brioixeria. 42.925,01
644.3 Comerç al detall de productes de pastisseria, brioixeria i confiteria. 33.760,53
644.6 Comerç al detall de masses fregides, amb o sense cobertures o farcits, patates fregides, productes d'aperitiu, fruits secs, llaminadures, preparats de xocolata i begudes refrescants. 19.670,55
647.1 Comerç al detall de qualsevol classe de productes alimentaris i de begudes en establiments amb venedor 15.822,10
647.2 i 3 Comerç al detall de qualsevol classe de productes alimentaris i de begudes en règim d'autoservei o mixt en establiments  de la qual sala de vendes tingui una superfície inferior a 400 metres quadrats. 25.219,62
651.1 Comerç al detall de productes tèxtils, confeccions per a la llar, catifes i similars i articles de tapisseria 23.638,67
651.2 Comerç al detall de qualsevol classe de peces per al vestit i tocat 24.848,00
651.3 i 5 Comerç al detall de llenceria, cotilleria i peces especials. 19.626,46
651.4 Comerç al detall d'articles de merceria i paqueteria 14.862,05
651.6 Comerç al detall de calçat, articles de pell i imitació o productes substitutius, cinturons, carteres, bosses, maletes i articles de viatge en general. 24.306,32
652.2 i 3 Comerç al detall de productes de drogueria, perfumeria i cosmètica, neteja, pintures, vernissos, dissolvents, papers i altres productes per a la decoració i de productes químics, i d'articles per a la higiene i el lavabo personal. 25.333,00
653.1 Comerç al detall de mobles. 30.718,31
653.2 Comerç al detall de material i aparells elèctrics, electrònics,  electrodomèstics i altres aparells d'ús domèstic accionats per un altre tipus d'energia diferent  de l'elèctrica, així com mobles de cuina. 26.189,61
653.3 Comerç al detall d'articles de parament, ferreteria, guarniment, regal, o reclam (incloent bijuteria i petits electrodomèstics). 24.470,09
653.4 i 5 Comerç al detall de materials de construcció, articles i mobiliari de sanejament, portes, finestres, persianes, etc. 26.454,15
653.9 Comerç al detall d'uns altres articles per a l'equipament de la llar n.c.o.p. 32.765,35
654.2 Comerç al detall d'accessoris i peces de recanvi per a vehicles terrestres. 32.815,74
654.5 Comerç al detall de qualsevol classe de maquinària (excepte aparells de la llar, d'oficina,  metges, ortopèdics, òptics i fotogràfics). 31.367,06
654.6 Comerç al detall de cobertes, bandes o bandes de rodolament i cambres d'aire per a qualsevol classe de vehicles, excepte les activitats de comerç a l'engròs dels articles esmentats. 26.970,63
659.2 Comerç al detall de mobles d'oficina i de màquines i equips d'oficina 30.718,31
659.3 Comerç al detall d'aparells i instruments metges, ortopèdics, òptics i fotogràfics 35.524,14
659.4 Comerç al detall de llibres, periòdics, articles de papereria i escriptori i articles de dibuix i bells arts, excepte en quioscos situats en la via pública 25.207,02
 659.4 Comerç al detall de premsa, revistes i llibres en quioscos situats en la via pública (1) 28.860,22
659.6 Comerç al detall de joguines, articles d'esport, peces esportives de vestit, calçat i tocat, armes, cartutxeria i articles de pirotècnia. 24.948,78
659.7 Comerç al detall de llavors, abonaments, flors i plantes i petits animals. 23.978,80
662.2 Comerç al detall de qualsevol classe d'articles, incloent alimentació i begudes, en establiments diferents dels especificats en el Grup 661 i en l'epígraf 662.1. 16.395,27
663.1 Comerç al detall fora d'un establiment comercial permanent de productes alimentaris, fins i tot begudes i gelats. 14.379,72
663.2 Comerç al detall fora d'un establiment comercial permanent d'articles tèxtils i de confecció. 19.059,58
663.3 Comerç al detall fora d'un establiment comercial permanent de calçat,  pells i articles de cuir 17.081,82
663.4 Comerç al detall fora d'un establiment comercial permanent d'articles de drogueria i cosmètics i de productes químics en general. 16.886,56
663.9 Comerç al detall fora d'un establiment comercial permanent d'unes altres classes de mercaderies n.c.o.p. 18.354,14
671.4 Restaurants de dos tenidors 51.617,08
671.5 Restaurants d'un tenidor. 38.081,38
672.1,2 i 3 Cafeteries. 39.070,26
673.1 Cafès i bars de categoria especial. 30.586,03
673.2 Altres cafès i bars. 19.084,78
675 Serveis en quioscos, calaixos, barraques o altres locals anàlegs. 16.596,83
676 Serveis en xocolateries, gelateries i orxateries 25.528,25
681 Serveis d'allotjament en hotels i motels d'una o dues estrelles. 61.512,19
682 Serveis d'allotjament en hostals i pensions. 32.840,94
683 Serveis d'allotjament en fondes i cases d'hostes 16.256,70
691.1 Reparació d'articles elèctrics per a la llar 21.585,33
691.2 Reparació de vehicles automòbils, bicicletes i altres vehicles. 33.729,04
 691.9 Reparació de calçat (2) 16.552,74
691.9  Reparació d'uns altres béns de consum n.c.o.p. (excepte reparació de calçat, restauració d'obres d'art, mobles, antiguitats i instruments musicals). (3) 24.803,91
692 Reparació de maquinària industrial. 30.352,99
699 Altres reparacions n.c.o.p. 23.607,18
721.1 i 3 Transport urbà col·lectiu i de viatgers per carretera 35.196,62
722 Transport de mercaderies per carretera. 33.640,86
751.5 Greixatge i rentat de vehicles. 28.280,74
757 Serveis de mudances. 33.640,86
849.5 Transport de missatgeria i servei d'encàrrecs, quan l'activitat es realitzi exclusivament amb mitjans de transport propis. 33.640,86
933.1 Ensenyament de conducció de vehicles terrestres, aquàtics, aeronàutics, etc. 47.233,25
933.9 Altres activitats d'ensenyament, com ara idiomes, costura, mecanografia, taquigrafia, preparació d'exàmens i oposicions i similars n.c.o.p. 33.697,55
967.2 Escoles i serveis de perfeccionament de l'esport 37.067,30
971.1 Tint, neteja en sec, rentat i planxat de robes fetes i de peces i articles de la llar usats. 37.224,77
972.1 Serveis de perruqueria d’home i dona. 18.051,81
972.2 Salons i instituts de bellesa 26.945,44
973.3 Serveis de còpies de documents amb màquines fotocopiadores. 24.192,95

Notes al quadre de l'índex corrector d'excés :

(1) En quioscos situats en la via pública. (Tornar)

(2) Reparació de calçat. (Tornar)

(3) Reparació d'uns altres béns de consum n.c.o.p. (excepte reparació de calçat, restauració d'obres d'art, mobles, antiguitats i instruments musicals). (Tornar)