Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Índex corrector de temporada

Normativa: Instrucció 2.3 b.2) Ordre HFP/1335/2021, d'1 de desembre (BOE de 2 de desembre).

En les activitats que habitualment es desenvolupin només durant certs dies de l'any, continus o alterns, sempre que el total no excedeixi 180 dies per any, s'aplicarà un índex corrector multiplicador, de la qual quantia està en funció de la durada de la temporada en la que es realitza l'activitat.

Durada de la temporadaÍndex aplicable
Fins a 60 dies 1,50
De 61 dies a 120 1,35
De 121 dies a 180 dies 1,25
Més de 180 dies (no constitueix activitat de temporada) ---